www.felvizsga.hu
A középfokú beiskolázás tudnivalóiUgye szeretné, hogy nyolcadikos gyermeke felkészülten érkezzen a központi felvételire ...Ugye szeretné, hogy hatodikos gyermeke résztvegyen a központi felvételi előkészítőn ...Ugye szeretné, hogy negyedikes gyermeke résztvegyen a központi felvételi előkészítőn ...


központi felvételi feladatok 2014.
központi felvételi feladatok 2013. központi felvételi feladatok 2012. központi felvételi feladatok 2011. matematika korrepetálás
matematika korrepetálás Budapest
matek korrepetálás
matektanár
matek tanár
matematika érettségi felkészítő
matematika érettségi előkészítő
matek érettségi
matek érettségi felkészítés
matek érettségi előkészítés
matematika pótvizsga
matematika pótvizsga felkészítés
matematika pótvizsga előkészítő
matek pótvizsga
matek pótvizsga felkészítés
matek pótvizsga előkészítő
matematika tanár
matek tanár Budapest
matematika tanár Budapest
matek tanár Budapest
matek korrepetálás Budapest
matematika korrepetálás Budapest
matematika érettségi korrepetálás
matek érettségi korrepetálás
matematika érettségi tanár
matek érettségi tanár
matematika iskola
matek iskola
matek magántanár
matematika magántanár
matematika oktatás
matek oktatás
gimnáziumi felvételi eredmények
középiskolai felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi feladatok
középiskolai felvételi feladatok
központi felvételi eredmények
központi felvételi
központi felvételi feladatok
központi felvételi előkészítő
gimnáziumi toplista
gimnáziumi továbbtanuás
gimnáziumi rangsor
gimnáziumok rangsora
gimnázium
gimnáziumok budapesten
gimnáziumok
gimnázium rangsor
gimnázium Budapest
középiskolák
középiskolák rangsora
középiskolák budapesten
középiskolai toplista
középiskolai rangsor
középiskola
gimnáziumi felvételi
középiskolai felvételi
a központi felvételi ütemezése
központi felvételi feladatok 2014.
központi felvételi feladatok 2013. központi felvételi feladatok 2012. központi felvételi feladatok 2011. matematika korrepetálás
matematika korrepetálás Budapest
matek korrepetálás
matektanár
matek tanár
matematika érettségi felkészítő
matematika érettségi előkészítő
matek érettségi
matek érettségi felkészítés
matek érettségi előkészítés
matematika pótvizsga
matematika pótvizsga felkészítés
matematika pótvizsga előkészítő
matek pótvizsga
matek pótvizsga felkészítés
matek pótvizsga előkészítő
matematika tanár
matek tanár Budapest
matematika tanár Budapest
matek tanár Budapest
matek korrepetálás Budapest
matematika korrepetálás Budapest
matematika érettségi korrepetálás
matek érettségi korrepetálás
matematika érettségi tanár
matek érettségi tanár
matematika iskola
matek iskola
matek magántanár
matematika magántanár
matematika oktatás
matek oktatás
gimnáziumi felvételi eredmények
középiskolai felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi feladatok
középiskolai felvételi feladatok
központi felvételi eredmények
központi felvételi
központi felvételi feladatok
központi felvételi előkészítő
gimnáziumi toplista
gimnáziumi továbbtanuás
gimnáziumi rangsor
gimnáziumok rangsora
gimnázium
gimnáziumok budapesten
gimnáziumok
gimnázium rangsor
gimnázium Budapest
középiskolák
középiskolák rangsora
középiskolák budapesten
középiskolai toplista
középiskolai rangsor
középiskola
gimnáziumi felvételi
középiskolai felvételi
a központi felvételi ütemezése
központi felvételi feladatok 2014.
központi felvételi feladatok 2013. központi felvételi feladatok 2012. központi felvételi feladatok 2011.

Központi felvételi előkészítő!
Részletek itt....

Felvételi feladatok VIDEÓN. Itt megtekintheti.

Az alábbi táblázat a középfokú felvételi eljárás ütemezését mutatja be a 2019/2020. tanévben.


Sárgával jelöltük azokat a pontokat, melyek minden felvételiző diák számára fontosak.A középfokú felvételi eljárás a 2019/2020. tanévben
sorszámhatáridőfeladat
1.2019.09.10.Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről.
2.2019.09.30.A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
3.2019.10.20.A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
4.2019.10.20.A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
5.2019.10.31.Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről
6.2019.11.15.A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét.
7.2019.12.06.A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.
8.2019.12.11.Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.
9.2019.12.11.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.
10.2020.01.17.Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
11.2020.01.18.Az általános felvételi eljárás kezdete.
12.2020.01.18. 10:00Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
13.2020.01.18. 10:00Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.
14.2020.01.23. 14:00Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni
15.2020.01.25.Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
16.2020.01.28.Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő pályázatok benyújtása.
17.2020.02.06.A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
18.2020.02.08.Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős minisztérium bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
19.2020.02.19.Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
20.2020.02.19.Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
21.2020.02.24.-03.13.A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
22.2020.03.16.A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
23.2020.03.19-20.A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
24.2020.03.23.Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.
25.2020.03.26.A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
26.2020.03.27.A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és érről tájékoztatja az általános iskolákat.
27.2020.04.06.A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
28.2020.04.08.A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
29.2020.04.23.A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
30.2020.04.30.A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
31.2020.05.11-22.Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
32.2020.05.11-08.31.A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
33.2020.05.22.A 2020. 05. 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
34.2020.06.01.A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
35.2020.06.17.Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. § (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
36.2020.06.22-24.Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
37.2020.07.24-08.07
Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába.
38.2020.08.01-31.Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
Szerkesztő: Pitagorasz Stúdió www.pitagorasz.hu 06-1-376 8057