www.felvizsga.hu
A középfokú beiskolázás tudnivalóiUgye szeretné, hogy nyolcadikos gyermeke felkészülten érkezzen a központi felvételire ...Ugye szeretné, hogy hatodikos gyermeke résztvegyen a központi felvételi előkészítőn ...Ugye szeretné, hogy negyedikes gyermeke résztvegyen a központi felvételi előkészítőn ...


központi felvételi feladatok 2014.
központi felvételi feladatok 2013. központi felvételi feladatok 2012. központi felvételi feladatok 2011. matematika korrepetálás
matematika korrepetálás Budapest
matek korrepetálás
matektanár
matek tanár
matematika érettségi felkészítő
matematika érettségi előkészítő
matek érettségi
matek érettségi felkészítés
matek érettségi előkészítés
matematika pótvizsga
matematika pótvizsga felkészítés
matematika pótvizsga előkészítő
matek pótvizsga
matek pótvizsga felkészítés
matek pótvizsga előkészítő
matematika tanár
matek tanár Budapest
matematika tanár Budapest
matek tanár Budapest
matek korrepetálás Budapest
matematika korrepetálás Budapest
matematika érettségi korrepetálás
matek érettségi korrepetálás
matematika érettségi tanár
matek érettségi tanár
matematika iskola
matek iskola
matek magántanár
matematika magántanár
matematika oktatás
matek oktatás
gimnáziumi felvételi eredmények
középiskolai felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi feladatok
középiskolai felvételi feladatok
központi felvételi eredmények
központi felvételi
központi felvételi feladatok
központi felvételi előkészítő
gimnáziumi toplista
gimnáziumi továbbtanuás
gimnáziumi rangsor
gimnáziumok rangsora
gimnázium
gimnáziumok budapesten
gimnáziumok
gimnázium rangsor
gimnázium Budapest
középiskolák
középiskolák rangsora
középiskolák budapesten
középiskolai toplista
középiskolai rangsor
középiskola
gimnáziumi felvételi
középiskolai felvételi
a központi felvételi ütemezése
központi felvételi feladatok 2014.
központi felvételi feladatok 2013. központi felvételi feladatok 2012. központi felvételi feladatok 2011. matematika korrepetálás
matematika korrepetálás Budapest
matek korrepetálás
matektanár
matek tanár
matematika érettségi felkészítő
matematika érettségi előkészítő
matek érettségi
matek érettségi felkészítés
matek érettségi előkészítés
matematika pótvizsga
matematika pótvizsga felkészítés
matematika pótvizsga előkészítő
matek pótvizsga
matek pótvizsga felkészítés
matek pótvizsga előkészítő
matematika tanár
matek tanár Budapest
matematika tanár Budapest
matek tanár Budapest
matek korrepetálás Budapest
matematika korrepetálás Budapest
matematika érettségi korrepetálás
matek érettségi korrepetálás
matematika érettségi tanár
matek érettségi tanár
matematika iskola
matek iskola
matek magántanár
matematika magántanár
matematika oktatás
matek oktatás
gimnáziumi felvételi eredmények
középiskolai felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi feladatok
középiskolai felvételi feladatok
központi felvételi eredmények
központi felvételi
központi felvételi feladatok
központi felvételi előkészítő
gimnáziumi toplista
gimnáziumi továbbtanuás
gimnáziumi rangsor
gimnáziumok rangsora
gimnázium
gimnáziumok budapesten
gimnáziumok
gimnázium rangsor
gimnázium Budapest
középiskolák
középiskolák rangsora
középiskolák budapesten
középiskolai toplista
középiskolai rangsor
középiskola
gimnáziumi felvételi
középiskolai felvételi
a központi felvételi ütemezése
központi felvételi feladatok 2014.
központi felvételi feladatok 2013. központi felvételi feladatok 2012. központi felvételi feladatok 2011.


A középfokú felvételi eljárás

A középfokú felvételi eljárás résztvevői
A középfokú felvételi eljárás szakaszai
A középfokú intézmények meghatározzák tanulmányi területeiket
A középfokú intézmények nyilvánosságra hozzák felvételi tájékoztatójukat
Az általános iskolák tájékoztatják tanulóikat a középfokú beiskolázásról
Az egyes középfokú intézmények felvételi eljárásának elemei
A felvételi eljárás elemeinek egymáshoz való viszonya
A tanulmányi eredmények figyelembe vétele az egyes középfokú intézmények felvételi eljárása során
A központi írásbeli vizsgák
A központi írásbeli vizsgákat szervező középfokú iskolák jegyzéke
Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra
A központi írásbeli vizsgák időigénye és a feladatlapok tartalma
A központi írásbeli vizsgák időpontjai
A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége
A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele
Szóbeli meghallgatás az egyes középfokú intézmények felvételi eljárása során
A középfokú felvételi eljárás jelentkezési dokumentumainak biztosítása a jelentkezők számára
A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap kitöltése
A Jelentkezési lapok szerepe és tartalma
A Tanulói adatlap szerepe és tartalma
A Jelentkezési lap és a Tanulói adatalap leadása az általános iskolába, a Jelentkezési lapok továbbítása a középfokú intézményekbe, a Tanulói adatlap továbbítása a Felvételi Központba
A Jelentkezési lapok feldolgozása a középfokú iskolákban
A Tanulói adatlapok feldolgozása a Felvételi Központban
A középfokú intézmények elkészítik az ideiglenes felvételi jegyzéket
A módosító Tanulói adatlap szerepe, megküldése a Felvételi Központba
Az egyeztetett felvételi jegyzék kialakítása a Felvételi Központban
A tanulók és az általános iskolák tájékoztatása a középfokú felvételi eljárás eredményéről
Jogorvoslati lehetőségek a középfokú felvételi eljárás során
A középfokú felvételi eljárás időbeli ütemezéseTisztelt Szülő! Ha azt szeretné, hogy ne Önnek kelljen ezzel a sok tudnivalóval bíbelődnie, akkor regisztráljon, és mi minden aktuális hírről, határidőről, felvételi információról időben értesítjük. Természetesen ingyenesen.

Szülő e-mail címe:*
Hányadik osztályos
az érdeklődő diák:
*
Magyarország
melyik részén laknak:
*
A középfokú felvételi eljárás résztvevői


A középfokú felvételi eljárásban az alábbi tanulók vesznek részt:

--- a 8. évfolyamot befejező tanulók közül a gimnázium, a szakközépiskola 9. évfolyamára jelentkezők (beleértve a nyelvi előkészítő 9. évfolyamra jelentkezőket is), a szakiskola 9. évfolyamára jelentkezők (beleértve az „előrehozott” szakképzésbe becsatlakozókat és az 1 éves, szakképzést előkészítő oktatásba becsatlakozókat is),

--- azok a 8. évfolyamot be nem fejezett, de még tanköteles korú tanulók, akik nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatásra, vagy a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek megszerzésére jelentkeznek,
--- a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkezők.

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

--- a kilencedik évfolyamra beiskolázó négy (öt) évfolyamos gimnáziumokba, szakközépiskolákba, vagy a szakiskolákba, valamint
--- a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba.

Az általános iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban.

Legfontosabb feladatuk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, és a beküldendő dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzése.

Felvételi Központ:
A Felvételi Központot az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) működteti. Feladata a Tanulói adatlapok feldolgozása, a felvételi eljárás végeredményének kialakítása.


Ugrás a lap tetejére

A középfokú felvételi eljárás szakaszai


A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll.
Az első szakasz az általános felvételi eljárás, amelynek időszaka 2013. január 18-ától 2013. április 25-éig tart.
A második szakasz a rendkívüli felvételi eljárás, amelynek időszaka 2013. május 2-ától 2013. augusztus 30-áig tart.

Ugrás a lap tetejére

A középfokú intézmények meghatározzák tanulmányi területeiket


A középfokú iskolák első feladata azon tanulmányi területek meghatározása, amelyeket a felvételi eljárás során meg kívánnak hirdetni. Az intézményeknek tehát először meg kell jelölniük azokat a tanulmányi lehetőségeket (tanulmányi területeket), amelyek közül a tanuló választhat (pl. általános kerettanterv, alternatív iskolai kerettanterv, emelt szintű oktatás valamely tantárgyakból, szakképzésben a szakmacsoport stb.). Minden tanulmányi területet el kell látni egy (01 és 99 közötti) egyedi azonosító kóddal az intézményen belül (pl. 01, 77 stb.).
A középfokú iskolák által meghirdethető tanulmányi területek jellemzőit a Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) által – 2012. szeptember 28-áig – kiadott hivatalos közlemény alapján kell meghatározni.
Az intézmények a tanulmányi területeiket és azok leírását a Középfokú felvételi információs rendszer (továbbiakban: KIFIR) programfelületén adják meg és küldik el a Felvételi Központnak 2012. október 15-éig. A kitöltés befejezése után a bejelentőlapot ki kell nyomtatni, majd az intézmény igazgatójának aláírásával és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. A hitelesített bejelentőlapot a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694) kell megküldeni.
Az OH intézményenként ellenőrzi a Felvételi Központ által hitelesített tanulmányi területeket. Az ellenőrzést követően a Felvételi Központ elkészíti a hivatalos OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2013/2014. tanévre című kiadványt. Ezt a felvételi eljárásban érintett valamennyi intézmény megkapja. Az OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2013/2014. tanévre c. kiadvány tartalmazza valamennyi középfokú iskolai felvételt hirdető intézmény OM azonosító számát, annak a telephelynek a kódját, amelyen a tanulmányi területeiket meghirdették, továbbá azokat a tanulmányi lehetőségeket (tanulmányi területeket), amelyek közül a tanuló választhat.


Ugrás a lap tetejére

A középfokú intézmények nyilvánosságra hozzák felvételi tájékoztatójukat


A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatót kell készíteniük, 2012. október 31-éig kötelesek azt honlapjukon nyilvánosságra hozni, és a közoktatás információs rendszerében az iskolára vonatkozó dokumentumok között elhelyezni.
A felvételi tájékoztatóban fel kell tüntetni a középfokú iskola felvételi eljárásának helyi rendjét, továbbá ha az iskola felvételi vizsgát tart, a vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését, a jelentkezők rangsorolásának módját, külön megjelenítve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 30. § (9) bekezdésében meghatározott tanulók esetében alkalmazott speciális értékelési szabályokat. A felvételi tájékoztatóban a középfokú iskolának közölnie kell OM azonosító számát, továbbá a tanulmányi területeket, amelyek közül a jelentkező választhat, és az azokat jelölő belső kódokat.
Amennyiben az intézmény valamely tanulmányi területén előírja a központi írásbeli vizsgán történő részvételt, a felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell a központi írásbeli vizsga szervezésére, illetve e vizsga eredményének az adott iskola felvételijébe való beszámítására vonatkozó egyedi, valamint a felvételi lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információkat (pl. az iskola kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz) is.
Amennyiben a középfokú iskola szóbeli meghallgatást szervez, a szóbeli vizsgának az iskola pedagógiai programjában meghatározott követelményekre épülő témaköreit és kérdéseit, továbbá a szóbeli vizsga értékelésének a szempontjait is nyilvánosságra kell hoznia az iskola felvételi tájékoztatójában.


Ugrás a lap tetejére

Az általános iskolák tájékoztatják tanulóikat a középfokú beiskolázásról


Az általános iskola minden év október 31-éig a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat szóban tájékoztatja a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjéről. A hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit az iskola írásban tájékoztatja arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük. (Emellett arról is, hogy a köztük lévő esetleges vita eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük jelentkezési lapját az iskolának akkor is továbbítania kell, ha a szülők között nincs megállapodás.)


Ugrás a lap tetejére

Az egyes középfokú intézmények felvételi eljárásának elemei


A középfokú iskolába történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről
--- vagy kizárólag a tanulmányi eredmények alapján,
--- vagy a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (továbbiakban központi írásbeli vizsga) eredményei alapján,
--- vagy a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményei alapján dönthet az intézmény.
Az intézmény további írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg.
A középfokú iskolának a tanulmányi területek meghatározásakor – 2012. 10. 15-ig – kell jeleznie, hogy az adott tanulmányi területen kéri-e a jelentkezőktől a központi írásbeli vizsga eredményét. Ha valamely tanulmányi területen kéri az intézmény a központi írásbeli vizsga eredményét, jelezni kell azt is, hogy melyik típusú (8 évfolyamos gimnáziumi, 6 évfolyamos gimnáziumi vagy a 9. évfolyamra jelentkezőknek készült) vizsga eredményét kéri a jelentkezőtől.


Ugrás a lap tetejére

A felvételi eljárás elemeinek egymáshoz való viszonya


Felvételi vizsga esetén a központi írásbeli vizsgán elérhető eredménynek az iskola felvételi eljárásában a megszerezhető felvételi összpontszám minimum 50%-át kell képviselnie. A középfokú iskola választhat, hogy melyik tárgyból (magyar nyelv és/vagy matematika) kéri az adott tanulmányi területen a központi írásbeli vizsga eredményét. Lehetséges tehát, hogy egy adott tanulmányi területen csak egy tárgy (magyar nyelv vagy matematika) eredményét számítja be (írja elő ) az iskola a felvételi teljesítmények értékelésébe. Ha az iskola felvételi eljárásában csak az egyik tárgyból elért írásbeli eredményt számítja be, akkor annak az egy írásbeli eredménynek kell az elérhető felvételi összpontszám minimum 50%-át képviselnie. Lehetséges az is, hogy egy adott tanulmányi területen az egyik tantárgyból elért eredményeket nagyobb súllyal számítja be, mint a másikét. Természetesen a felvételi tájékoztatóban ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell hozni.
A szóbeli meghallgatás eredménye – ha az iskola azt előírja – maximum az elérhető felvételi összpontszám 25%-át teheti ki.


Ugrás a lap tetejére

A tanulmányi eredmények figyelembe vétele az egyes középfokú intézmények felvételi eljárása során

Tanulmányi eredmények alatt a középfokú iskolába felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában, félévi értesítőjében szereplő osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A tanulmányi eredmények számításakor a 8. osztály félévi eredményei is figyelembe vehetőek. A tanulmányi eredményekbe tehát nem számítható be nyelvvizsga, tanulmányi verseny, sportverseny és egyéb olyan teljesítmény, amely részben vagy teljesen elválasztható az általános iskolai tanulmányokat (a helyi tantervi követelmények teljesítésének szintjét) dokumentáló általános iskolai bizonyítványban, félévi értesítőben található osztályzatoktól, minősítésektől. A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése nem számítható be. Ha a tanuló csak szöveges értékeléssel rendelkezik, általános iskolájának helyi tanterve alapján – az abban rögzített átváltási szabályok ismeretében – határozhatók meg osztályzatai. Ez a szöveges értékelés külön lapként is csatolható a jelentkezési laphoz.
A fenti kereteken belül a középfokú iskola maga döntheti el, hogy mely tantárgyak osztályzatait veszi figyelembe, és azokból – a megszabott jogi keretek között – hogyan képez pontszámot saját felvételi eljárásában, azonban a felvételi tájékoztatóban minden erre vonatkozó szabályt köteles nyilvánosságra hozni.


Ugrás a lap tetejére

A központi írásbeli vizsgák

Általános tudnivalók a központi írásbeli vizsgákról

A 9. évfolyamra történő beiskolázás során a felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tárgyból jelentkezzen az írásbeli vizsgára.
A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok közül csak azok kérhetik a központi írásbeli vizsgán (egyik vagy mindkét tárgyból) való részvételt, vagy írhatják elő a központi írásbeli vizsga mellett a szóbeli meghallgatáson való részvételt - és szervezhetik meg azt -, ahol a fenntartó hozzájárult a vizsgaszervezéshez, és az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma legalább másfélszerese volt az adott évfolyamra felvehetők létszámának.
Amennyiben az intézmény valamely tanulmányi területénél előírja a központi írásbeli vizsgán történő részvételt, mindkét tantárgyból köteles megszervezni azt.


Ugrás a lap tetejére

A központi írásbeli vizsgákat szervező középfokú iskolák jegyzéke

Az írásbeli vizsgát szervező középfokú iskolák jegyzékét az OH 2012. november 16-áig közzéteszi.
A tanuló teljesítményének értékelését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.


Ugrás a lap tetejére

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra

A tanulóknak 2012. december 10-éig a www.oh.gov.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap sokszorosítható. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középfokú iskolába (a megfelelő telephelyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.
A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.
Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára.


Ugrás a lap tetejére

A központi írásbeli vizsgák időigénye és a feladatlapok tartalma

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. Mindhárom korcsoport számára (a 8, ill. a 6 évfolyamos gimnáziumi, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz) külön feladatlap és javítási útmutató készül.
A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli feladatsorok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.


Ugrás a lap tetejére
A központi írásbeli vizsgák időpontjai

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:
--- a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők számára 2013. január 18-án 14 órától,
--- a 9. évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára 2013. január 19-én 10 órától,
--- a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára 2013. január 24-én 14 órától,

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát.
A 9. évfolyamra jelentkező tanulók az általános követelmények szerinti és a tehetséggondozó követelmények szerinti vizsgákon is részt vehetnek.
A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

Ugrás a lap tetejére

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítania az iskolának. A megtekintéskor az iskola a feladatlapokról a vizsgázó vagy szülője kérésére és költségére másolatot készít. A megtekintéskor lehetséges az elektronikus másolat készítése is pl. digitális fényképezőgéppel.
A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhat le az iskolában. A fentiekről a vizsgázókat az írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szerevező iskolának tájékoztatnia kell.
Ha az írásbeli felvételi vizsga feladatainak értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az igazgató gondoskodik arról, hogy másik szaktanár is rendelkezésre álljon az észrevételben foglaltak elbírálására, s azt lehetőség szerint az észrevételt tevővel és az értékelő pedagógussal közösen, érdemben elbírálják. A bírálat eredményét megfelelő indokolással, írásban közölni kell az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő fenntartja észrevételét, azt az iratokkal együtt meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak, amely – a szükséges iratok hiánytalan beérkezését követő – három munkanapon belül dönt a vitatott értékelésről. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.
A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középfokú iskola által értékelt feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje. Az egyes iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.


Ugrás a lap tetejére
A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola 2013. február 7-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

Ugrás a lap tetejére
Szóbeli meghallgatás

Szóbeli meghallgatás az egyes középfokú intézmények felvételi eljárása során


Szóbeli meghallgatást csak az a középfokú iskola szervezhet, amelyik előírja a központi írásbeli vizsgán való részvételt.
A jelentkező szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsgák lebonyolítása után a tanév rendjében meghatározott időpontban – 2013. 02. 18. - 03. 8. között – tartható meg.
A szóbeli meghallgatás keretében szervezett szóbeli vizsga témakörei és kérdései az iskola pedagógiai programja alapján meghatározott és a szóbeli vizsga értékelésének szempontjaival együtt az intézmény felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozott követelményekre épülhetnek.


Ugrás a lap tetejére

A középfokú felvételi eljárás jelentkezési dokumentumainak biztosítása a jelentkezők számára

Valamennyi felvételre jelentkező a szükséges dokumentum mennyiséget az általános iskoláján keresztül térítésmentesen megkapja a Felvételi Központtól. A dokumentumok az internetről is letölthetők és kinyomtathatók, ill. fénymásoló segítségével szabadon sokszorosíthatók kétoldalas másolatként. Az általános iskolák munkáját a KIFIR rendszerben adatrögzítő és -kezelő program segíti.
Ha a jelentkező nem jár általános iskolába (pl. külföldi állampolgárságú), akkor internetről töltheti le, vagy az OH területileg illetékes regionális igazgatóságaitól kérheti a dokumentumokat.
A 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumi jelentkezés esetében is csak a központi nyomtatványok használhatók, ezeket azonban kitöltés után nem kell hitelesíttetni a tanuló általános iskolájával.
A dokumentumcsomag részei:
--- Jelentkezési lapok
--- Tanulói adatlap
--- Módosító tanulói adatlap
--- Kísérőlevél tanulói adatlapokhoz (az általános iskolák számára)
--- Kitöltési útmutatók

Ugrás a lap tetejére

A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap kitöltése

A középfokú felvételi eljárás során Jelentkezési lapo(ka)t és Tanulói adatlapot – az alábbi kivételtől eltekintve – minden olyan általános iskolai tanulónak ki kell töltenie, aki középiskolában vagy szakiskolában kívánja tanulmányait folytatni. Jelentkezési lapot és Tanulói adatlapot minden tanköteles korú tanulónak ki kell töltenie, aki ebben a tanévben a 8. évfolyamra jár (kivéve a 8 vagy 6 évfolyamos gimnázium 8. évfolyamát végző tanulókat, valamint a többcélú intézmények azon tanulóit, akiknek a továbbhaladása az iskola pedagógiai programjának szabályai szerint helyben biztosított). Jelentkezési lapo(ka)t és Tanulói adatlapot azoknak a tanulóknak is ki kell tölteniük, akik általános iskolai (vagy más, ennek megfelelő) tanulmányaikat külföldön végezték, azonban Magyarországon kívánnak középfokú intézményben továbbtanulni.
Többcélú intézmény azon tanulójának, aki tanulmányait a helyi pedagógiai programban meghatározott feltételek szerint, felvételi eljárásban való részvétel nélkül helyben folytatja, nem kell Jelentkezési lapot és Tanulói adatlapot kitölteni. A Kt. alapján, amennyiben a diák ugyanabban a többcélú intézményben kívánja tanulmányait folytatni, akkor ezen intézményen belül nem kell felvételi vizsgán részt vennie.
Annyi Jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány középfokú iskolába kíván jelentkezni a tanuló. (Természetesen egy lapon egy iskola különböző telephelyein meghirdetett tanulmányi területeit is meg lehet jelölni, de ez utóbbi esetben különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az iskola mely postázási címre kéri a Jelentkezési lap beküldését. Amennyiben egy intézményen belül több postázási címre kell beküldeni a Jelentkezési lapot, úgy a kitöltött Jelentkezési lapot a megfelelő számban sokszorosítani kell.) Tanulói adatlapból egyet kell leadni az általános iskolába, függetlenül attól, hogy hány középfokú iskolába jelentkezik a tanuló. A Tanulói adatlap másolatát az iskola megőrzi.
Amennyiben a tanuló a kitöltött Tanulói adatlap 3. pontjában 7-nél több középfokú intézményt kíván megjelölni, vagy az adatlap 4. – rangsort tartalmazó – pontjában 24 tanulmányi területnél többet kíván megadni, Pótlapot kell kitöltenie. A Pótlap a www.kir.hu vagy a www.oh.gov.hu oldalról tölthető le. Pótlapot csak a Tanulói adatlappal összetűzve fogad el a Felvételi Központ.
A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap kitöltésére a Felvételi Központ elektronikus kitöltési lehetőséget biztosít az általános iskolák pedagógusai számára. A program számos adatellenőrzést tartalmaz, a jelentkezések jelölésének alapjául pedig a hivatalos OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2013/2014. tanévre című kiadvány szolgál. Lehetőség van a (tanulói) oktatási azonosító megadásával a tanuló személyes adatainak automatikus feltöltésére is (azon tanulók esetében, akik oktatási azonosítóval rendelkeznek). A program a www.kir.hu portálról közvetlenül elérhető, a belépéshez szükséges jelszavakat az intézményvezető osztja ki az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben. Figyelem! Az elektronikusan kitöltött Tanulói adatlap javítását csak a számítógépes programban lehet elvégezni, majd a javítást követően ismételten ki kell nyomtatni azt. Az aláíráson kívül a kinyomtatott, vonalkódos Tanulói adatlapra más kézzel írott szöveg nem kerülhet.
Jelentkezési lapból korlátlan számú tölthető ki és adható be. Tanulói adatlapból egyet kell leadni (és egy másolatot kell készíteni, melyet 2013. március 20-áig az általános iskola megőriz).
Nem kell Tanulói adatlapot és Jelentkezési lapot kitöltenie a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumi oktatásban a 8. évfolyamot végző tanulónak, ha a tanuló nem változtat iskolát.

Ugrás a lap tetejére

A Jelentkezési lapok szerepe és tartalma

A tanuló és szülője/gondviselője a Jelentkezési lapon hozza a középfokú iskola tudomására, hogy továbbtanulási céljai között szerepel az adott intézmény egy vagy több tanulmányi területe. Ezen a lapon a tanuló személyes adatain kívül (születési, szülői, lakóhelyi adatok stb.) szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló ezen tud egyéb információkat (pl. tanulószoba igény, az eddig tanult idegen nyelv stb.) a középfokú iskolával közölni.
A legfontosabb adatok: (tanulói) oktatási azonosító, név, születési idő, az általános iskola OM azonosítója, a középfokú iskola OM azonosítója, a telephely kódja, ahol a tanulmányi területet meghirdették, és a tanulmányi területek kódjai.
Különösen fontos, hogy ezek az adatok a Jelentkezési lapokon, a Tanulói adatlapon és (ha készül) a módosító Tanulói adatlapon is ugyanúgy szerepeljenek.
Az általános iskolai tanulmányaikat külföldön végző, de magyarországi középfokú felvételire jelentkező tanulók számára az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságai adnak ki egy-egy fiktív (tanulói) oktatási azonosító számot, amellyel a KIFIR rendszerben regisztrálásuk lehetséges.
A Jelentkezési lap valamennyi mezőjét ki kell tölteni. Egy középfokú iskolán belül több telephely és tanulmányi terület is megjelölhető. A középfokú iskolák tanulmányi területeiket telephelyenként adják meg. Különösen figyelni kell arra, hogy az adott tanulmányi területet az iskola melyik telephelyén hirdette meg.
A tanuló a Jelentkezési lapjának megfelelő rovatában kizárhatja nevének nyilvános közlését, és helyette megadhatja azt a jeligét, amelynek alkalmazásával az általa elért eredmény a középfokú iskolában kifüggeszthető. A jeligét a felvételi vizsgán is megadhatja a tanuló. Ezzel a jeligével kell a felvételi vizsga után a jelentkezők rangsorolását is nyilvánosságra hozni.

Ugrás a lap tetejére

A Tanulói adatlap szerepe és tartalma

A Tanulói adatlapon kell rangsorba állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezett. Azt a tanulmányi területet kell előbbre rangsorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. Mivel a Tanulói adatlap csak a Felvételi Központ zárt rendszerébe kerül be adatfeldolgozásra, ezért a középfokú iskolák döntését nem befolyásolja, hogy ki hányadik helyen jelölte meg az adott iskola valamelyik tanulmányi területét.
A Tanulói adatlapok alapján készül a felvételi jegyzék, melybe a középfokú iskolák igazgatói beírhatják az egyes tanulókkal kapcsolatos döntésüket (a rangsorban elfoglalt helyét vagy az elutasítás tényét). Ezért, ha a Felvételi Központba nem érkezik meg egy tanuló Tanulói adatlapja, a középfokú iskolák igazgatói az adott tanulót nem tudják besorolni (még akkor sem, ha a Jelentkezési lapjai egyébként megérkeztek a választott iskolákba).
A rangsor megállapításához össze kell gyűjteni valamennyi Jelentkezési lapról az ott szereplő tanulmányi területeket. Minden egyes Jelentkezési lapon szereplő tanulmányi területet a Tanulói adatlapon is fel kell tüntetni. Az egyes tanulmányi területeket három adat jellemzi: OM azonosító, telephely kód, tanulmányi terület kód. A Tanulói adatlapon ezeket a kódhármasokat kell feltűntetni a diák/szülő (gondviselő) választása, döntése szerinti rangsorban. Az a tanulmányi terület (OM azonosító, telephely kód, tanulmányi terület hármas) szerepeljen előbb a rangsorban, amelyiken a jelentkező szívesebben tanulna tovább.
Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb cél, akkor az adott középfokú iskola tanulmányi területeit kell egymás után a rangsor elején feltüntetni. Ezt követik a második iskola tanulmányi területei, és így tovább. Amennyiben egy adott típusú tanulmányi terület kiválasztása a cél, akkor azonos típusú tanulmányi területeket kell feltüntetni a rangsor elején, amelyek természetesen más-más iskolákban vannak. Értelemszerűen a tanulmányi terület sorrend tetszés szerint megadható, erre vonatkozóan semmilyen előírás nincs.
Egyetlen intézménybe történő jelentkezés esetén is kell Tanulói adatlapot kitölteni, hiszen ezzel kerül be a diák a felvételi rendszer elektronikus adatbázisába. A biztosabb továbbtanulás érdekében azonban célszerű több intézménybe jelentkezni, mert a kisszámú tanulmányi terület megjelölése kockázatot jelent. A választott iskola elutasító döntése esetén ugyanis már csak a rendkívüli felvételi eljárás időszakában van lehetőség olyan új iskolát keresni, ahol még maradt betöltetlen hely.
A felvételi kérelmek rangsorolásáról a középfokú iskola nem kérhet információt, a tanulói adatlapon feltüntetett rangsorolást nem ismerheti meg.
A legfontosabb azonosító adatok: (tanulói) oktatási azonosító, név, születési idő, az általános iskola OM azonosítója, a középfokú iskola OM azonosítója, a telephely kódja, ahol a tanulmányi területet meghirdették, és a tanulmányi területek kódja.
Különösen fontos, hogy ezek az adatok a Jelentkezési lapokon, a Tanulói adatlapon és (ha készül) a módosító Tanulói adatlapon is ugyanúgy szerepeljenek.
Az általános iskolai tanulmányaikat külföldön végző, de magyarországi középfokú felvételire jelentkező tanulók számára az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságai adnak ki egy-egy fiktív (tanulói) oktatási azonosító számot, amellyel a KIFIR rendszerben regisztrálásuk lehetséges.
Az adatlap valamennyi mezőjét ki kell tölteni. Az általános iskola OM azonosítóját akkor is fel kell tüntetni, ha a tanuló a 8 vagy 6 évfolyamos gimnázium tanulmányi területére egyénileg kíván jelentkezni.

Ugrás a lap tetejére

A Jelentkezési lap és a Tanulói adatalap leadása az általános iskolába, a Jelentkezési lapok továbbítása a középfokú intézményekbe, a Tanulói adatlap továbbítása a Felvételi Központba

A Jelentkezési lapokat és a Tanulói adatlapot a 8. évfolyamot most végzőknek az általános iskolájukban kell leadniuk az általános iskola által megjelölt időpontig. A Jelentkezési lapokat formai és tartalmi ellenőrzés után összegyűjtve továbbítani kell a középfokú iskolákba. (Természetesen egy iskola több telephelyén meghirdetett tanulmányi területét is meg lehet jelölni egy lapon, de ez utóbbi esetben különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az iskola mely postázási címre kéri a jelentkezési lap beküldését. Amennyiben egy intézményen belül több postázási címre kell beküldeni a jelentkezési lapot, úgy a kitöltött jelentkezési lapot a megfelelő számban sokszorosítani kell.) Amennyiben olyan tanulmányi területre is jelentkezik a tanuló, amelyhez a középfokú intézmény kéri a központi írásbeli vizsga eredményét, akkor a dolgozatot értékelő középfokú iskola által kiállított hivatalos Értékelő lapot a jelentkezésre kiválasztott középfokú iskolához a felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozott módon kell eljuttatni (pl. másolatot csatolni a jelentkezési laphoz; elvinni a szóbeli meghallgatásra, ha van ilyen stb.).
A (tanulói) oktatási azonosítónak a Jelentkezési lapo(ko)n és a Tanulói adatlapon (és ha készül, a Pótlapon és a módosító Tanulói adatlapon) egyeznie kell.
A megjelölt középfokú iskolát és azon belül a tanulmányi területet a középfokú iskola egyedi OM azonosítójával, telephely kódjával és a tanulmányi terület kódjával lehet megadni. Ha ezek a kódok nem megfelelőek, nem lehet azonosítani a megjelölt tanulmányi területet. A Felvételi Központ minden általános iskolába eljuttatja az ország összes középfokú iskolája valamennyi tanulmányi területét tartalmazó jegyzéket, a kódokkal, megnevezésekkel, telephelyekkel és címekkel együtt. Kizárólag ennek a hivatalos, központi kiadványnak az alapján szabad kitölteni az adatlapokat. A hivatalos OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2013/2014. tanévre című kiadvány interneten keresztül is elérhető a www.kir.hu és a www.oh.gov.hu oldalakon. A továbbtanulással kapcsolatos egyéb kiadványok tartalma csak tájékozódásra alkalmas, a Jelentkezési lapokat és a Tanulói adatlapot az OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2013/2014. tanévre című kiadvány alapján kell kitölteni.
A Tanulói adatlapok tanulónként egy-egy példányát formai és tartalmi ellenőrzés után összegyűjtve továbbítani kell a Felvételi Központba, egy-egy – másolati – példányát pedig meg kell őrizni a módosító Tanulói adatlap esetleges kitöltéséhez.
A Tanulói adatlapok mellé az általános iskoláknak kísérő levelet kell csatolniuk, amelyben meg kell adni a Tanulói adatlapok darabszámát. Az összegyűjtött Tanulói adatlapokat és a kísérő levelet ajánlott levélben kell feladni a Felvételi Központ, 9001 Győr, Pf. 694 címre. Az adatlap kitöltő program segítségével előállított adatlapokat, valamint a kézzel kitöltött adatlapokat külön borítékban kell beküldeni, borítékonként külön kísérőlevéllel.
A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje 2013. február 15. Az iskolai ellenőrzések érdekében az általános iskolák ennél korábbi időpontban is kérhetik a lapok leadását. A lapokat a 8. évfolyamot most végzőknek az általános iskolában kell leadniuk, más jelentkezők (pl. a külföldiek stb.) leadhatják, vagy megküldhetik közvetlenül a középfokú iskolákba is, ám ekkor nekik a Tanulói adatlapot a fenti időpontig meg kell küldeniük a Felvételi Központba.
A jogszabályi előírások lehetővé teszik, hogy a gimnázium kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamára jelentkezők a Jelentkezési lapjukat közvetlenül a megjelölt gimnázium(ok)ba, míg a Tanulói adatlapot közvetlenül a Felvételi Központba küldjék. Az adott gimnázium részletes tájékoztatást ad a jelentkezéssel kapcsolatos teendőkről.

Ugrás a lap tetejére

A Jelentkezési lapok feldolgozása a középfokú iskolákban

A Jelentkezési lapon szereplő adatokat a középfokú intézmények célszerűen adatbázisba rendezik, de számukra könnyítésül az OH hozzáférést biztosít az elektronikusan kitöltött azon adatlapok egyes adataihoz, amelyeken az adott intézmény valamely tanulmányi területét jelölték meg továbbtanulási célként. Természetesen az adatlapon megjelölt tanulmányi terület sorrendről a középfokú iskola nem kap információt.

Ugrás a lap tetejére

A Tanulói adatlapok feldolgozása a Felvételi Központban

A Felvételi Központ - a szükséges aláírásokkal ellátott - Tanulói adatlapok adatait adtabázisba rögzíti. (Csak a 8. évfolyamot most befejezők adatlapjait kell az osztályfőnökkel, igazgatóval aláíratni és körbélyegzővel hitelesíteni.)
A KIFIR ideiglenes felvételi jegyzéket a Felvételi Központ a Tanulói adatlapok alapján készíti el, amely tanulmányi területenként tartalmazza ABC sorrendben a jelentkezők névsorát és azt interneten keresztül a középfokú iskolák rendelkezésére bocsátja. Ebbe kell majd a középfokú iskola igazgatójának beírnia a felvételre jelentkezők rangsorszámát, vagy „E” betűvel jelölni a jelentkezők felvételének elutasítását.
Célszerű ennek a jegyzéknek a tartalmát összehasonlítani a középfokú iskola által készített saját adatbázissal, amelyben a jelentkezéseket rögzítette, és amely alapján az iskolai ideiglenes felvételi jegyzékét nyilvánosságra hozta. Már ekkor kiderülhet, ha egy tanuló Jelentkezési lapja nem érkezett meg a középfokú iskolába, vagy olyané is megérkezett, aki nem szerepel a KIFIR ideiglenes felvételi jegyzéken. Mindkét esetben el kell indítani a hiánypótlást, hibakeresést a 8. évfolyamot most végzők esetében a tanuló általános iskolájának bevonásával, egyéni jelentkező esetén pedig a tanulóval illetve szüleivel felvéve a kapcsolatot.

Ugrás a lap tetejére

A középfokú intézmények elkészítik az ideiglenes felvételi jegyzéket

A középfokú iskolák a Jelentkezési lapok alapján lebonyolítják felvételi eljárásukat az előzetesen kiadott tájékoztatójuk szerint. Természetesen a középfokú iskola nem értesül arról, hogy a felvételre jelentkező hányadik helyre sorolta az adott tanulmányi területet, ez tehát felvételi döntését nem befolyásolhatja.
A középfokú iskola – az előre meghirdetett felvételi tájékoztatójának megfelelően – figyelembe veszi az általános iskolában szerzett érdemjegyeket, esetleg emellett a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú írásbeli felvételi vizsgák eredményeit, vagy ezeken kívül a szóbeli meghallgatás eredményeit is, és ez(ek) alapján minősíti a felvételre jelentkezőket. A minősítést a felvételi tájékoztatóban meghatározott módon befolyásolhatja a művészeti vagy testkulturális tanulmányi területre történő felvételhez alkalmazott alkalmassági vizsga, vagy a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alapján folytatott oktatásba történő jelentkezés esetén a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek való megfelelés is. .A „minősítés”, azaz a felvételi döntés kétféle lehet: vagy sorszámot kap a tanuló, vagy elutasítást. A sorszám kifejezi a középfokú iskola felvételi szándékát, s egyben a sorszámmal az adott tanulmányi területen rangsorolja is a tanulót az iskola. Az elutasítással azt fejezi ki az igazgató, hogy a felvételre jelentkező nem teljesítette a felvétel iskolai követelményeit, s még abban az esetben sem kívánja felvenni, amennyiben a keretlétszámot nem sikerül betöltenie. Az intézmény igazgatója tehát saját hatáskörben dönt a jelentkezők felvételéről [1993. évi LXXIX. törvény 66. § (1)]. A jogszabályban rögzített jogkörét a középfokú iskola igazgatója a felvételi jegyzéken feltüntetett tanulói rangsor összeállításával gyakorolja. Az így elkészített ideiglenes iskolai felvételi jegyzéknek a nyilvánosságra hozatali határideje 2013. március 13.
A tanuló a Jelentkezési lapjának megfelelő rovatában kizárhatja a nevének közlését, és helyette megadhatja azt a jeligét, amelynek alkalmazásával az általa elért eredmény kifüggeszthető. A jeligét a felvételi vizsgán is megadhatja a tanuló. Az így megadott a jeligék alkalmazásával kell a felvételi vizsga után a jelentkezők rangsorolását is nyilvánosságra hozni.
A KIFIR ideiglenes felvételi jegyzékre a Tanulói adatlap alapján kizárólag a Felvételi Központ tudja felvinni a tanulók nevét. Tehát ha egy középfokú iskola egy olyan tanulmányi területen akarja feltüntetni a jelentkezőt, amelyen a Tanulói adatlap alapján nem szerepelt, a jelentkezővel egyeztetve módosító Tanulói adatlapot kell kitölteni, melyen fel kell tüntetni az új tanulmányi területet is. A módosító Tanulói adatlapot a Felvételi Központ feldolgozza, így a középfokú iskola felvételi jegyzékén megjelenik az adott felvételiző, akit aztán a középfokú iskola rangsorszámmal láthat el. Ha a tanuló az intézmény létező tanulmányi területei közül hibásan adott meg egyet, s így azon a listán szerepel a neve, akkor haladéktalanul módosító Tanulói adatlapot kell beküldenie.
Ha a beérkező Jelentkezési lapon hiányzik valamilyen adat, telefonon azonnal értesíteni kell a beküldő általános iskolát (8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumba egyénileg jelentkező esetén a szülőt), és sürgősen pótolni kell a hiányt. A telefonos információ szolgáltatását követően írásban is kérni kell a kiegészítést.
Külön csoportban szerepelnek a KIFIR ideiglenes felvételi jegyzéken azok a jelentkezők, akik tanulmányi terület megjelölése nélkül kerültek a középfokú iskola felvételi jegyzékére. Ezek a jelentkezők olyan Tanulói adatlapot adtak le, amely alapján csak a középfokú iskola azonosítható, a kívánt tanulmányi terület nem (elírás történt, vagy nem a hivatalos OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2013/2014. tanévre című kiadvány alapján töltötték ki adatlapjaikat). Ezek a tanulók a Tanulmányi területe nem ismert listában szerepelnek. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a jelentkező általános iskolájával (8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumba egyénileg jelentkező esetén a szülővel) és egyeztetni kell a tanulóval, hogy melyik tanulmányi területre kíván jelentkezni. A középfokú iskolának lehetősége van arra, hogy a felvételi jegyzékben besorolja a Tanulmányi területe nem ismert listában szereplő valamennyi jelentkezőt az intézmény egy-egy tanulmányi területére. A besorolás alapja minden esetben a tanulóval, szülővel történő egyeztetés.

Ugrás a lap tetejére

A módosító Tanulói adatlap szerepe, megküldése a Felvételi Központba

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító Tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosításra az általános iskolában van lehetőség 2013. március 18-tól március 19-ig. Azok a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulók, vagy külföldiek, akik Tanulói adatlapjukat közvetlenül küldték meg a Felvételi Központ részére, a módosítást is önállóan végezhetik el a fenti időpontig.
A módosító Tanulói adatlapot az eredeti Tanulói adatlap alapján kell kitölteni. Az eredeti adatlap egy példányát (másolatát) az általános iskola a kitöltés után megőrzi, és módosítási szándék esetén a jelentkező rendelkezésére bocsátja.
A módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely a Tanulói adatlapon korábban is szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott Jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító adatlapon feltüntetni! A módosító Tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött Tanulói adatlap érvényét veszti.
A Felvételi Központ által feldolgozott módosító Tanulói adatlapok alapján kiegészített listára az intézmény igazgatója minden jelentkező neve mellé beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helyének megfelelő sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását „E” betűvel kell jelölni.
Abban az esetben, ha két vagy több jelentkező a felvételi eljárás során azonos pontot kapott, akkor a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletének 7.2. pontjában foglaltak szerint kell eljárni. A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete ezt indokolja. A sajátos helyzetet, annak beszámítását az iskola Házirendjében kell szabályozni.
Az igazgató a végleges felvételi jegyzéken – tanulmányi területenként – feltünteti a felvehető tanulók létszámát is. Ezt a jegyzéket 2013. április 4-éig kell elkészíteniük az igazgatóknak.
Miután a végleges felvételi jegyzéket a középfokú iskola interneten keresztül kitöltötte, azt meg kell küldenie (postai úton vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással) a Felvételi Központnak.

Ugrás a lap tetejére

Az egyeztetett felvételi jegyzék kialakítása a Felvételi Központban

A Felvételi Központ a végleges felvételi jegyzékek és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján megállapítja, hogy melyik tanulót melyik iskolába és melyik tanulmányi területre vettek fel (ez az egyeztetett felvételi jegyzék). A KIFIR rendszere minden egyes tanulót arra a tanulmányi területre vesz fel, ahonnan az igazgatótól pozitív felvételi elbírálást kapott. Ha több helyről is kapott ilyet, akkor arra a tanulmányi területre, amelyet a tanuló előrébb rangsorolt a Tanulói adatlapján, feltéve, hogy ezt az intézmény igazgatója által megadott férőhelyek száma lehetővé teszi.

Ugrás a lap tetejére

A tanulók és az általános iskolák tájékoztatása a középfokú felvételi eljárás eredményéről

A középfokú iskolák 2013. április 19-éig megkapják a Felvételi Központtól az egyeztetett felvételi jegyzéket. Amennyiben a fenti időpontot megelőzően kapna a tanuló értesítést felvételéről egy középfokú intézménytől, az érvénytelen.
A felvételire jelentkező minden tanulónak a Jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére 2013. április 25-éig minden olyan középfokú iskola írásbeli értesítést küld, ahová Jelentkezési lapot adott be.
Ezzel egyidejűleg a középfokú iskola összesített kimutatásban értesíti a jelentkezők általános iskoláit is a felvételi eljárás eredményéről, a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezettek közül azonban csak a felvett tanulók iskoláit kell értesíteni.
Olyan tanuló az általános felvételi eljárásban nem vehető fel, aki az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett tanulók listájában nem szerepel! Ugyanis feltételezhető, hogy a tanuló azért nem került a felvett tanulók közé, mert egy másik középfokú iskola is elfogadta a tanuló jelentkezését, és a Tanulói adatlapon beküldött sorrend alapján a tanuló a másik középfokú iskolát előbbre sorolta. Tehát jogszabályellenes az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett tanulók listájában nem szerepelő tanulóknak is felvételüket jelző levelet küldeni, hiszen ezeket a tanulókat feltételezhetően egy másik helyre vették fel.

Ugrás a lap tetejére

Jogorvoslati lehetőségek a középfokú felvételi eljárás során

A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő (gondviselő) figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő (gondviselő) nem ért egyet. Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll. A 8 évfolyamos és a 6 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetében csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás eredményeképpen a tanuló a gimnáziumba felvételt nyert.

Ugrás a lap tetejére

Szerkesztő: Pitagorasz Stúdió www.pitagorasz.hu 06-1-376 8057